eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4353

NGC 4353
Objekt NGC 4353 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4353 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: IBm - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.6'
magnitud: V=13.6m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h24m0.2s; Dec= 7°47'3"
rödförskjutning (z): 0.003749
Avståndet från solen till NGC 4353: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4353 : PGC 40303, IC 3266, MCG 1-32-43, CGCG 42-77, VCC 688

Närliggande objekt: NGC 4351, NGC 4352, NGC 4354, NGC 4355

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.