eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4352

NGC 4352
Objekt NGC 4352 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4352 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.0'
magnitud: V=12.6m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h24m4.9s; Dec= 11°13'4"
rödförskjutning (z): 0.006905
Avståndet från solen till NGC 4352: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 29.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4352 : PGC 40313, UGC 7475, MCG 2-32-23, CGCG 70-44, VCC 698

Närliggande objekt: NGC 4350, NGC 4351, NGC 4353, NGC 4354

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.