eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4350

NGC 4350
Objekt NGC 4350 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4350 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.90'x1.6'
magnitud: V=11.0m; B=11.9m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h23m57.8s; Dec= 16°41'36"
rödförskjutning (z): 0.004003
Avståndet från solen till NGC 4350: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 16.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4350 : PGC 40295, UGC 7473, MCG 3-32-23, CGCG 99-38, ARAK 362, VCC 685

Närliggande objekt: NGC 4348, NGC 4349, NGC 4351, NGC 4352

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.