eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4350

NGC 4350
Objekt NGC 4350 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4350 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.90'x1.6'
veľkosť: V=11.0m; B=11.9m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h23m57.8s; Dec= 16°41'36"
RedShift (z): 0.004003
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4350: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4350 : PGC 40295, UGC 7473, MCG 3-32-23, CGCG 99-38, ARAK 362, VCC 685

Blízke objekty: NGC 4348, NGC 4349, NGC 4351, NGC 4352

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.