eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4348

NGC 4348
Objekt NGC 4348 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4348 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 3.20'x0.7'
veľkosť: V=12.5m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h23m53.9s; Dec= -3°26'33"
RedShift (z): 0.006688
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4348: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4348 : PGC 40284, MCG 0-32-3, CGCG 14-23, KARA 527, IRAS 12213-0310

Blízke objekty: NGC 4346, NGC 4347, NGC 4349, NGC 4350

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.