eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4349

NGC 4349
Objekt NGC 4349 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4349 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Crucis
Typ: I2m -
Vinkeldimensionerna: 4.00'
magnitud: V=7.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h24m6s; Dec= -61°52'13"
Övriga namn på objektet NGC 4349 : OCL 882, ESO 131-SC3

Närliggande objekt: NGC 4347, NGC 4348, NGC 4350, NGC 4351

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.