eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4349

NGC 4349
Voorwerp NGC 4349 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4349 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Crucis
Type: I2m -
De hoekige afmetingen: 4.00'
omvang: V=7.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h24m6s; Dec= -61°52'13"
Andere namen van het object NGC 4349 : OCL 882, ESO 131-SC3

Objecten in de buurt: NGC 4347, NGC 4348, NGC 4350, NGC 4351

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.