eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4349

NGC 4349
objekt NGC 4349 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4349 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Crucis
Typen: I2m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.4m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t24m6s; Dec= -61°52'13"
Andre objektnavn NGC 4349 : OCL 882, ESO 131-SC3

Naboobjekter: NGC 4347, NGC 4348, NGC 4350, NGC 4351

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.