eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4349

NGC 4349
Obiekt NGC 4349 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4349 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Krzyż Południa
Тип: I2m -
Wymiary kątowe: 4.00'
Wielkość gwiazd: V=7.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h24m6s; Dec= -61°52'13"
Inne nazwy obiektów NGC 4349 : OCL 882, ESO 131-SC3

Sąsiadujące obiekty: NGC 4347, NGC 4348, NGC 4350, NGC 4351

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.