eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4356

NGC 4356
Objekt NGC 4356 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4356 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.80'x0.5'
veľkosť: V=13.3m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h24m14.6s; Dec= 8°32'13"
RedShift (z): 0.003796
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4356: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4356 : PGC 40342, IC 3273, UGC 7482, MCG 2-32-26, CGCG 70-48, VCC 713, FGC 1427, IRAS 12217+0848

Blízke objekty: NGC 4354, NGC 4355, NGC 4357, NGC 4358

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.