eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4354

NGC 4354
Objekt NGC 4354 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4354 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBab/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.4'
veľkosť: V=12.6m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h24m1.5s; Dec= 12°12'17"
RedShift (z): 0.007667
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4354: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4354 : PGC 40306, NGC 4351, UGC 7476, MCG 2-32-24, IRAS 12214+1229, CGCG 70-45, VCC 692, KUG 1221+124

Blízke objekty: NGC 4352, NGC 4353, NGC 4355, NGC 4356

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.