eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4355

NGC 4355
Objekt NGC 4355 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4355 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.7'
veľkosť: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h26m54.6s; Dec= -0°52'40"
RedShift (z): 0.007268
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4355: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4355 : PGC 40762, NGC 4418, UGC 7545, MCG 0-32-12, IRAS 12243-0036, CGCG 14-39, KCPG 337A, Todd 17

Blízke objekty: NGC 4353, NGC 4354, NGC 4356, NGC 4357

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.