eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4394

NGC 4394
Objekt NGC 4394 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4394 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.40'x3.2'
veľkosť: V=10.9m; B=11.7m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h25m55.6s; Dec= 18°12'51"
RedShift (z): 0.003075
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4394: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4394 : PGC 40614, UGC 7523, MCG 3-32-35, CGCG 99-47, IRAS 12234+1829, VCC 857, KCPG 334B

Blízke objekty: NGC 4392, NGC 4393, NGC 4395, NGC 4396

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.