eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4396

NGC 4396
Objekt NGC 4396 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4396 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 3.30'x1.0'
veľkosť: V=12.6m; B=13.1m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h25m59.2s; Dec= 15°40'16"
RedShift (z): -0.000427
Iné mená objektu NGC 4396 : PGC 40622, UGC 7526, MCG 3-32-34, CGCG 99-49, IRAS 12234+1556, VCC 865, KUG 1223+159

Blízke objekty: NGC 4394, NGC 4395, NGC 4397, NGC 4398

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.