eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4397

NGC 4397
Objekt NGC 4397 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4397 - tre stjärnor i stjärnbild Comae Berenices
Typ: *3 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h25m58.2s; Dec= 18°18'6"

Närliggande objekt: NGC 4395, NGC 4396, NGC 4398, NGC 4399

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.