eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4397

NGC 4397
Obiekt NGC 4397 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4397 - trzy gwiazdki w konstelacji Warkocz Bereniki
Тип: *3 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h25m58.2s; Dec= 18°18'6"

Sąsiadujące obiekty: NGC 4395, NGC 4396, NGC 4398, NGC 4399

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.