eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4409

NGC 4409
Objekt NGC 4409 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4409 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.0'
veľkosť: V=12.1m; B=12.8m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h26m58.4s; Dec= 2°29'39"
RedShift (z): 0.005621
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4409: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4409 : PGC 40775, NGC 4420, UGC 7549, MCG 1-32-64, IRAS 12244+0246, CGCG 42-106, VCC 957

Blízke objekty: NGC 4407, NGC 4408, NGC 4410C, NGC 4410B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.