eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4410C

NGC 4410C
Objekt NGC 4410C sa nachádza presne v strede obrazu.

4410C - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.3'
veľkosť: V=14.6m; B=15.6m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h26m35.4s; Dec= 9°2'9"
RedShift (z): 0.025101
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4410C: na základe množstva červeného posunu (z) - 106.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4410C : PGC 40713, IC 790, MCG 2-32-51, CGCG 70-75, VCC 919, NPM1G +09.0294

Blízke objekty: NGC 4408, NGC 4409, NGC 4410B, NGC 4410A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.