eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4427

NGC 4427
Objekt NGC 4427 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4427 - dvě hvězdy v souhvězdí Comae Berenices
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 12h27m10.5s; Dec= 27°50'22"
Jiné názvy objektu NGC 4427 : NGC 4426

Nedaleko objekty: NGC 4425, NGC 4426, NGC 4428-1, NGC 4428-2

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.