eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4427

NGC 4427
Voorwerp NGC 4427 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4427 - twee sterren in het sterrenbeeld Comae Berenices
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h27m10.5s; Dec= 27°50'22"
Andere namen van het object NGC 4427 : NGC 4426

Objecten in de buurt: NGC 4425, NGC 4426, NGC 4428-1, NGC 4428-2

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.