eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4445

NGC 4445
Objekt NGC 4445 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4445 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 2.60'x0.5'
magnitud: V=12.8m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h28m16.1s; Dec= 9°26'12"
rödförskjutning (z): 0.001181
Avståndet från solen till NGC 4445: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 5.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4445 : PGC 40987, IC 793, UGC 7587, MCG 2-32-72, CGCG 70-104, VCC 1086

Närliggande objekt: NGC 4443, NGC 4444, NGC 4446, NGC 4447

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.