eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4446

NGC 4446
Objekt NGC 4446 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4446 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.9'
magnitud: V=13.9m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h28m6.8s; Dec= 13°54'44"
rödförskjutning (z): 0.024404
Avståndet från solen till NGC 4446: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 103.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4446 : PGC 40962, UGC 7586, MCG 2-32-69, CGCG 70-103, VCC 1072, KCPG 339A

Närliggande objekt: NGC 4444, NGC 4445, NGC 4447, NGC 4448

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.