eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4457

NGC 4457
Objekt NGC 4457 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4457 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.60'x2.3'
veľkosť: V=10.9m; B=11.8m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h28m58.9s; Dec= 3°34'16"
RedShift (z): 0.002942
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4457: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4457 : PGC 41101, UGC 7609, MCG 1-32-75, CGCG 42-124, VCC 1145, IRAS 12264+0350

Blízke objekty: NGC 4455, NGC 4456, NGC 4458, NGC 4459

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.