eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4465

NGC 4465
Voorwerp NGC 4465 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4465 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: Sc - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.3'
omvang: V=14.5m; B=15.2m
De helderheid van het oppervlak: 12.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h29m23.5s; Dec= 8°1'34"
roodverschuiving (z): 0.024634
De afstand van de zon tot NGC 4465: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 104.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4465 : PGC 41157, CGCG 42-127, VCC 1182

Objecten in de buurt: NGC 4463, NGC 4464, NGC 4466, NGC 4467

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.