eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4465

NGC 4465
Obiekt NGC 4465 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4465 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: Sc - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.50'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.5m; B=15.2m
Jasność powierzchni: 12.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h29m23.5s; Dec= 8°1'34"
Redshift (z): 0.024634
Odległość od Słońca do NGC 4465: w oparciu o wartość redshift (z) - 104.1 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4465 : PGC 41157, CGCG 42-127, VCC 1182

Sąsiadujące obiekty: NGC 4463, NGC 4464, NGC 4466, NGC 4467

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.