eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4503

NGC 4503
Objekt NGC 4503 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4503 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.50'x1.7'
magnitud: V=11.1m; B=12.1m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h32m6.1s; Dec= 11°10'32"
rödförskjutning (z): 0.004476
Avståndet från solen till NGC 4503: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4503 : PGC 41538, UGC 7680, MCG 2-32-118, CGCG 70-149, VCC 1412

Närliggande objekt: NGC 4501, NGC 4502, NGC 4504, NGC 4505

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.