eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4504

NGC 4504
Objekt NGC 4504 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4504 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.20'x2.2'
magnitud: V=13.2m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 15.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h32m17.4s; Dec= -7°33'48"
rödförskjutning (z): 0.003329
Avståndet från solen till NGC 4504: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 14.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4504 : PGC 41555, MCG -1-32-22, IRAS 12296-0717

Närliggande objekt: NGC 4502, NGC 4503, NGC 4505, NGC 4506

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.