eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4557

NGC 4557
Objekt NGC 4557 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4557 - tři hvězdy v souhvězdí Comae Berenices
Typ: *3 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 12h35m49.7s; Dec= 27°3'14"

Nedaleko objekty: NGC 4555, NGC 4556, NGC 4558, NGC 4559B

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.