eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4608

NGC 4608
Objekt NGC 4608 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4608 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.30'x2.9'
magnitud: V=11.0m; B=12.0m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h41m13.2s; Dec= 10°9'20"
rödförskjutning (z): 0.006218
Avståndet från solen till NGC 4608: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 26.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4608 : PGC 42545, UGC 7842, MCG 2-32-177, CGCG 70-214, VCC 1869

Närliggande objekt: NGC 4606, NGC 4607, NGC 4609, NGC 4610

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.