eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4609

NGC 4609
Objekt NGC 4609 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4609 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Crucis
Typ: II1p -
Vinkeldimensionerna: 6.00'
magnitud: V=6.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h42m19.8s; Dec= -62°59'38"
Övriga namn på objektet NGC 4609 : OCL 890, ESO 95-SC14

Närliggande objekt: NGC 4607, NGC 4608, NGC 4610, NGC 4611

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.