eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4609

NGC 4609
Obiekt NGC 4609 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4609 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Krzyż Południa
Тип: II1p -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=6.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h42m19.8s; Dec= -62°59'38"
Inne nazwy obiektów NGC 4609 : OCL 890, ESO 95-SC14

Sąsiadujące obiekty: NGC 4607, NGC 4608, NGC 4610, NGC 4611

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.