eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4609

NGC 4609
objekt NGC 4609 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4609 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Crucis
Typen: II1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t42m19.8s; Dec= -62°59'38"
Andre objektnavn NGC 4609 : OCL 890, ESO 95-SC14

Naboobjekter: NGC 4607, NGC 4608, NGC 4610, NGC 4611

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.