eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4609

NGC 4609
Objekt NGC 4609 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4609 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Crucis
Typ: II1p -
Úhlové rozměry: 6.00'
velikosti: V=6.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 12h42m19.8s; Dec= -62°59'38"
Jiné názvy objektu NGC 4609 : OCL 890, ESO 95-SC14

Nedaleko objekty: NGC 4607, NGC 4608, NGC 4610, NGC 4611

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.