eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4650B

NGC 4650B
Objekt NGC 4650B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4650B - galax i stjärnbild Centauri
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.4'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h45m14.9s; Dec= -40°49'28"
rödförskjutning (z): 0.008362
Avståndet från solen till NGC 4650B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 35.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4650B : PGC 42983, NGC 4661, ESO 322-72, MCG -7-26-40, DCL 183

Närliggande objekt: NGC 4650, NGC 4650A, NGC 4651, NGC 4652

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.