eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4652

NGC 4652
Objekt NGC 4652 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4652 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.2'
magnitud: V=14.6m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h43m19.7s; Dec= 58°57'55"
rödförskjutning (z): 0.042990
Avståndet från solen till NGC 4652: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 181.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4652 : PGC 42802, MCG 10-18-78, CGCG 293-35

Närliggande objekt: NGC 4650B, NGC 4651, NGC 4653, NGC 4654

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.