eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4651

NGC 4651
Objekt NGC 4651 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4651 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: Sc/P -
Vinkeldimensionerna: 4.00'x2.7'
magnitud: V=10.8m; B=11.4m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h43m42.5s; Dec= 16°23'37"
rödförskjutning (z): 0.002628
Avståndet från solen till NGC 4651: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 11.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4651 : PGC 42833, UGC 7901, MCG 3-33-1, CGCG 100-4, Arp 189, KARA 549, VV 56, IRAS 12412+1639

Närliggande objekt: NGC 4650A, NGC 4650B, NGC 4652, NGC 4653

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.