eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4745A

NGC 4745A
Objekt NGC 4745A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4745A - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.8'
magnitud: V=15.1m; B=16.1m
Ytans ljusstyrka: 14.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h51m26.1s; Dec= 27°25'18"
rödförskjutning (z): 0.024547
Avståndet från solen till NGC 4745A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 103.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4745A : PGC 43539, NGC 4745, MCG 5-30-105A, CGCG 159-94

Närliggande objekt: NGC 4745, NGC 4745B, NGC 4746, NGC 4747

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.