eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4746

NGC 4746
Objekt NGC 4746 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4746 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x0.6'
magnitud: V=12.6m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h51m55.2s; Dec= 12°4'59"
rödförskjutning (z): 0.005947
Avståndet från solen till NGC 4746: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 25.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4746 : PGC 43601, UGC 8007, MCG 2-33-29, CGCG 71-60, IRAS 12494+1221

Närliggande objekt: NGC 4745B, NGC 4745A, NGC 4747, NGC 4748

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.