eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4748

NGC 4748
Objekt NGC 4748 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4748 - galax i stjärnbild Corvi
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=13.7m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h52m12.6s; Dec= -13°24'49"
rödförskjutning (z): 0.014630
Avståndet från solen till NGC 4748: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4748 : PGC 43643, MCG -2-33-34, IRAS 12495-1308

Närliggande objekt: NGC 4746, NGC 4747, NGC 4749, NGC 4750

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.