eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4759A

NGC 4759A
Objekt NGC 4759A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4759A - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.7'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h53m4.5s; Dec= -9°11'59"
rödförskjutning (z): 0.011878
Avståndet från solen till NGC 4759A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 50.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4759A : PGC 43754, NGC 4776, MCG -1-33-36, HCG 62B

Närliggande objekt: NGC 4758, NGC 4759B, NGC 4760, NGC 4761

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.