eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4759B

NGC 4759B
Objekt NGC 4759B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4759B - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.1'
magnitud: V=12.5m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h53m5.7s; Dec= -9°12'14"
rödförskjutning (z): 0.014206
Avståndet från solen till NGC 4759B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4759B : PGC 43757, NGC 4778, MCG -1-33-37, HCG 62A

Närliggande objekt: NGC 4757, NGC 4758, NGC 4759A, NGC 4760

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.