eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4760

NGC 4760
Objekt NGC 4760 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4760 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.8'
magnitud: V=11.4m; B=12.4m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h53m7.2s; Dec= -10°29'41"
rödförskjutning (z): 0.015884
Avståndet från solen till NGC 4760: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4760 : PGC 43763, MCG -2-33-41

Närliggande objekt: NGC 4759B, NGC 4759A, NGC 4761, NGC 4762

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.