eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4760

NGC 4760
Voorwerp NGC 4760 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4760 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: E1 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 2.00'x1.8'
omvang: V=11.4m; B=12.4m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h53m7.2s; Dec= -10°29'41"
roodverschuiving (z): 0.015884
De afstand van de zon tot NGC 4760: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 67.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4760 : PGC 43763, MCG -2-33-41

Objecten in de buurt: NGC 4759B, NGC 4759A, NGC 4761, NGC 4762

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.