eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4835A

NGC 4835A
Obiekt NGC 4835A znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4835A - galaktyka w konstelacji Centaur
Тип: Sc - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 2.50'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=13.4m; B=14.1m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h57m13s; Dec= -46°22'38"
Redshift (z): 0.011295
Odległość od Słońca do NGC 4835A: w oparciu o wartość redshift (z) - 47.7 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4835A : PGC 44271, ESO 269-15, FGCE 1010, IRAS 12543-4606

Sąsiadujące obiekty: NGC 4834, NGC 4835, NGC 4836, NGC 4837-1

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.