eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4841A

NGC 4841A
Objekt NGC 4841A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4841A - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.0'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h57m32s; Dec= 28°28'35"
rödförskjutning (z): 0.022599
Avståndet från solen till NGC 4841A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 95.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4841A : PGC 44323, UGC 8072, MCG 5-31-26, DRCG 27-240, CGCG 160-44, KCPG 361A

Närliggande objekt: NGC 4840, NGC 4841B, NGC 4842B, NGC 4842A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.