eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4842A

NGC 4842A
Objekt NGC 4842A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4842A - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h57m36s; Dec= 27°29'35"
rödförskjutning (z): 0.024494
Avståndet från solen till NGC 4842A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 103.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4842A : PGC 44337, MCG 5-31-30, CGCG 160-46, DRCG 27-30

Närliggande objekt: NGC 4841A, NGC 4842B, NGC 4843, NGC 4844

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.