eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4842B

NGC 4842B
Objekt NGC 4842B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4842B - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.2'
magnitud: V=15.1m; B=16.1m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h57m36.4s; Dec= 27°29'4"
rödförskjutning (z): 0.024148
Avståndet från solen till NGC 4842B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 102.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4842B : PGC 44338, MCG 5-31-31, CGCG 160-46, DRCG 27-23

Närliggande objekt: NGC 4841B, NGC 4841A, NGC 4842A, NGC 4843

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.