eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4843

NGC 4843
Objekt NGC 4843 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4843 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x0.5'
magnitud: V=13.0m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h58m0.9s; Dec= -3°37'17"
rödförskjutning (z): 0.016398
Avståndet från solen till NGC 4843: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 69.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4843 : PGC 44388, MCG 0-33-24, CGCG 15-48

Närliggande objekt: NGC 4842B, NGC 4842A, NGC 4844, NGC 4845

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.