eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4842A

NGC 4842A
objekt NGC 4842A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4842A - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t57m36s; Dec= 27°29'35"
Rødforskyvning (z): 0.024494
Avstand fra solen til NGC 4842A: basert på redshiftverdien (z) - 103.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4842A : PGC 44337, MCG 5-31-30, CGCG 160-46, DRCG 27-30

Naboobjekter: NGC 4841A, NGC 4842B, NGC 4843, NGC 4844

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.