eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4848

NGC 4848
Objekt NGC 4848 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4848 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.5'
veľkosť: V=13.7m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h58m5.7s; Dec= 28°14'33"
RedShift (z): 0.023513
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4848: na základe množstva červeného posunu (z) - 99.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4848 : PGC 44405, UGC 8082, MCG 5-31-39, CGCG 160-55, DRCG 27-220, KUG 1255+285, IRAS 12556+2830

Blízke objekty: NGC 4846, NGC 4847, NGC 4849A, NGC 4849

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.